bjarechallenge.se

Löpningens samhälleliga påverkan

Löpning som sport har vuxit enormt i Sverige de senaste åren. Många ser detta som positivt helt enkelt eftersom det är kul att springa och antalet tävlings- och träningsmöjligheter ökar i och med ett ökat intresse för sporten. Men löpningen har även påverkan på andra plan, på samhället i stort.

Löpning som integration

Att springa är för många människor i Afrikanska länder en naturlig del av vardagen. Sverige har de senare åren tagit emot en hel del afrikanska emigranter och för många av de har löpningen blivit en naturlig väg in i samhället. Att till exempel få gå med i en löparklubb och springa med andra bygger kontakter och ger samhörighet. Löpningen har på så sätt hjälpt till med integrationen i Sverige.

Främjar folkhälsan

Löpning är som alla vet bra för hälsan. Att intresset för löpningen i samhället i stort har ökat, har lett till att den allmänna folkhälsan har förbättrats. Löpning minskar till exempel risken för hjärt- och kärlsjukdomar och bidar även till minskad risk för sjukdomar såsom fetma och diabetes. Med andra ord har löpningen gjort att svensken blivit både friskare och mår bättre i allmänhet.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *